ANBI gegevens

Statutaire naam: Stichting CITA Ministries

RSIN/Fiscaal nummer: 852504111

Contactgegevens:

Randweg 26

3074 BN  Rotterdam

010-4231354

info@citalife.com

www.citalife.org

Doelstelling volgens de statuten:

De Stichting heeft ten doel, door het uitdragen van Gods Woord aan alle mensen, hen

te brengen tot een levend geloof in Jezus Christus, hen tot discipelen van Hem te

maken en hen tot het beleven van gemeenschap met Hem te brengen en in Hem met elkaar.

 

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:

De hoofdlijnen van het beleidsplan van St. CITA Ministries kunt u vinden door op onderstaande link te klikken: http://www.citalife.tv/nl/Beleidsplan.pdf

 

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het statutair bestuur bestaat uit een bestuur met minimaal 3 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

 

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De stichting houdt met grote regelmaat samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Wilt u meer informatie: www.citalife.org

 

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting:

Het financieel jaarverslag kunt u vinden op onderstaande link:

http://www.citalife.tv/nl/Jaarrekening2017.pdf